De nieuwe pensioenwet: wat betekent dát voor jou?

12 september 2023  |  Leestijd: De nieuwe pensioenwet: wat betekent het voor jou?
Meer dan werk

Je pensioen, het is je inkomen voor later. Goed inzicht in je pensioen is belangrijk om in te schatten of je later voldoende inkomen hebt om van te leven. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Benieuwd wat dat voor jou betekent? Lees dan verder!

Wet toekomst pensioenen

De ‘Wet toekomst pensioenen’ bevat regels die zijn afgesproken in 2019 tussen werkgevers, werknemers en de regering, zoals vastgelegd in het Pensioenakkoord. Deze wet heeft drie belangrijke doelen:

  • Pensioenen moeten sneller meer geld opleveren.
  • Het moet makkelijker zijn om te begrijpen hoe jouw pensioen wordt opgebouwd, en het moet meer passen bij jouw persoonlijke situatie.
  • Het pensioensysteem moet beter aansluiten bij de moderne manier van werken, waarbij mensen niet hun hele leven bij één werkgever blijven.

Het basisprincipe van de nieuwe wet blijft dat het pensioen een gezamenlijke inspanning is; werkgevers en werknemers dragen samen de financiële risico’s.

Wat verandert er?

In de afgelopen jaren bleven de meeste pensioenen vrijwel onveranderd. In het nieuwe pensioenstelsel krijgen pensioenfondsen de mogelijkheid om de winst uit hun investeringen sneller te gebruiken om de pensioenen te verhogen. Aan de andere kant geldt ook dat als het economisch tegenzit, de pensioenen kunnen worden verlaagd. Gelukkig voorziet de nieuwe pensioenwet in reserves om dit zo goed mogelijk op te vangen.

De nieuwe pensioenwet brengt ook meer duidelijkheid over de opbouw van het pensioen. Het pensioen van een persoon bestaat voortaan uit de premies die namens die persoon zijn betaald, plus het rendement dat deze investeringen hebben opgeleverd.

Een andere verandering is dat de premie die je als werknemer betaalt, nu direct bijdraagt aan jouw eigen pensioen, ongeacht je leeftijd. In het oude systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het eind van je carrière, wat betekende dat jongere werknemers indirect meebetaalden aan het pensioen van oudere collega’s. Dit had grote gevolgen als je van baan wisselde of werkloos werd aan het einde van je loopbaan. De nieuwe wet sluit beter aan bij de realiteit dat mensen tegenwoordig niet meer zo lang bij dezelfde werkgever blijven werken.

Ingang nieuwe pensioenwet

Na het akkoord van de Eerste Kamer is de nieuwe pensioenwet op 1 juli 2023 ingegaan. Pensioenorganisaties, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, hebben tot 1 januari 2028 de tijd om hun bestaande regels aan te passen aan de nieuwe wet. Als een bedrijf onder een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) valt, zullen de werkgevers en vakbonden samen nieuwe regels maken. Als een bedrijf zelf de pensioenen van zijn werknemers regelt, zal het bedrijf individueel nieuwe regels afspreken met de organisatie die het pensioen beheert, of dit nu een verzekeraar of een pensioenfonds is.

David Capatina
Content en Social Media Specialist
Delen

Gerelateerde artikelen