Invoering van het minimumuurloon: wat houdt het in?

03 augustus 2023  |  Leestijd: 5 minuten
Meer dan werk

Vanaf 1 januari 2024 treedt het verplichte minimumuurloon in werking, wat betekent dat er een vast minimumloon per uur wordt vastgesteld. Vanaf dat moment verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen.


Minimumuurloon voor alle werknemers

Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers verplicht om hun werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Dit minimumuurloon is van toepassing op alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden vanaf die datum vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen worden afgeleid van het wettelijk minimumuurloon, net zoals het geval was in 2023.

Waarom het minimumuurloon?

Op dit moment ontvangt de ene werknemer een maandloon gebaseerd op 40 uur per week, terwijl een andere werknemer voor hetzelfde maandloon maar 36 uur per week werkt. Hierdoor ontstaat er een verschil in het uurloon tussen verschillende sectoren. De overheid wil met de invoering van het minimumuurloon ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht de duur van de werkweek, hetzelfde salaris per uur verdient.

Wat betekent dit voor jou?

Met de invoering van het minimumuurloon moeten in veel gevallen afspraken in cao’s en arbeidscontracten worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Dit vereist ook vaak aanpassingen in de salarisadministratie. Je werkgever moet hier rekening mee moeten en je optijd voorzien van belangrijke informatie.

Meer weten? Lees hier het bericht van de Rijksoverheid.

David Capatina
Content en Social Media Specialist
Delen

Gerelateerde artikelen