Word ik vervangen door AI?

16 april 2024  |  Leestijd: 5 minuten
Beter in je werk

De ontwikkelingen van AI gaan razendsnel, maar betekent dit het einde van menselijk werk? Kan AI mensen vervangen? In deze blog stellen we het idee dat machines ons werk overnemen op de proef. We laten zien wat mensen allemaal kunnen wat AI (nog) niet kan. Want, wij geloven dat mensen eigenschappen en kwaliteiten bezitten die AI niet kan evenaren. 

Mensen vs. AI

Steeds meer AI-technologieën automatiseren routinematige taken of worden ingezet om mensen tijdens hun werk te ondersteunen. Het is dan ook niet voor niets dat uit een onderzoek van de Adecco Group is gebleken dat 62 procent van de in totaal 30.000 geïnterviewde medewerkers zegt dat AI een positieve impact heeft op hun werk. Daarnaast toont hetzelfde onderzoek een adoptiepercentage van 70 procent van AI op de werkvloer. Ook al is AI hier om te blijven, toch blijven mensen de wereld van werk vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan een aantal gebieden waar AI moeite mee heeft, en waar de kracht van mensen ligt:

  1. Emotionele intelligentie: AI kan emoties herkennen en analyseren tot op zekere hoogte, maar het begrijpen van menselijke emoties op een diepgaand niveau en het tonen van empathie blijft een uitdaging voor AI.
  2. Creativiteit: Creativiteit is een unieke eigenschap van mensen; AI kan kunst maken, maar mist vaak de originele creativiteit van menselijke expressie.
  3. Ethiek en moreel redeneren: Mensen zijn in staat tot diepgaande morele redeneringen, terwijl AI beperkt is tot geprogrammeerde ethische richtlijnen.
  4. Interpersoonlijke relaties: Mensen kunnen diepe, betekenisvolle relaties opbouwen en subtiele menselijke signalen begrijpen, wat een uitdaging blijft voor AI.

Vaardigheden van de toekomst

Als het waar is dat AI mensen op de werkvloer niet volledig kan vervangen, betekent dit dat mensen zich meer kunnen onderscheiden door zich te richten op groei in de gebieden waar AI moeite mee heeft. Hier zijn enkele belangrijke vaardigheden waarmee jij je kunt onderscheiden in het AI-tijdperk:

  • Creatief denken gaat over het bedenken van nieuwe, originele ideeën en concepten. Door creatief te denken, kun je anticiperen op veranderingen en actief bijdragen aan de vormgeving van de toekomst, in plaats van simpelweg te reageren op ontwikkelingen.
  • Complexe probleemoplossing draait om het diep nadenken over ingewikkelde problemen, ze analyseren en passende oplossingen bedenken. Deze vaardigheid is vooral waardevol in situaties waar AI-systemen tekortschieten vanwege hun beperkte vermogen om buiten voorgeprogrammeerde parameters te denken.
  • Emotionele intelligentie gaat over het herkennen en begrijpen van je eigen emoties, net als het empathisch reageren op de emoties van anderen. In een wereld die steeds meer door technologie wordt beheerst, is het vermogen om authentieke menselijke verbindingen te maken en te behouden heel belangrijk. Emotionele intelligentie draagt bij aan een betere samenwerking en een gezonde werkomgeving.

Nieuwe baankansen

De snelle ontwikkeling van AI brengt ook de vraag naar nieuwe rollen met zich mee. Denk hierbij aan AI-trainers die algoritmes leren over menselijke nuances, of ethische adviseurs die richtlijnen opstellen voor het verantwoord gebruik van AI. Deze rollen vereisen een diep begrip van zowel technologie als menselijk gedrag.

Dus, kan AI mensen vervangen?

De opkomst van AI hoeft niet te betekenen dat menselijk werk overbodig wordt. Integendeel, het biedt ons de kans om ons te richten op wat ons echt menselijk maakt. Door onze unieke menselijke vaardigheden te ontwikkelen en te versterken, kunnen we niet alleen relevant blijven, maar ook bloeien in het AI-tijdperk.

Lees ook: Houd meer tijd over dankzij deze 5 AI-tools.

 

Florianne Engelvaart
Stagiaire Marketing
Delen

Gerelateerde artikelen